Mesafeli Satış Sözleşmesi

 • Anasayfa
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi
banner
banner
banner

Bu sözleşme Apollo Dijital Enerji Sistemleri® Web Tabanlı Enerji İzleme Ve Fatura Kontrol Bilgi Kaynağı’nın üreticisi Elkom Enerji ve Yazılım Teknolojileri A.Ş. ile elkomteknoloji.com, elkomelektroteknik.com web sitelerinde ve bu sitelerin alt domainlerinde tanıtımı ve satışı yapılan yazılım ve diğer tüm ürünlerin kullanıcıları arasındaki koşulları düzenler.

Apollo Dijital Enerji Sistemleri® geniş kapsamlı bir Enerji İzleme Ve Fatura Kontrol Bilgi Kaynağıdır. Hazırlanmasındaki amaç, tüketicilerin elektrik tüketimlerini anlık olarak izlemek, kompanzasyon takibi yapmak, elektrik piyasa fiyatlarını görüntülemek, tüketicilerin güncel ve geçmiş sözleşmelerini (dağıtım ve perakende firmaları ile) ve buna bağlı tarifelerini görüntülemek ve güncel tarifelerine göre tahmini faturalarını görüntülemek ve bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktır.

Madde 1. Tanımlar

 • Tüketim (Aktif Enerji): Belirtilen süre aralığında yapılan elektrik tüketim miktarıdır. (kWh)
 • Yıllık tüketim: Geçen takvim yılı tüketim toplamı veya Son 12 ay tüketim toplamı veya Geçen yıl veya son 12 aylık tüketimi bulunmuyor ise, tahmini tüketim değerlerinin yıllık tüketim projeksiyonu ile belirlenen toplam tüketim miktarıdır.
 • Demand: Aylık periyotta 15 dakika boyunca çekilen azami güçtür.
 • Reaktif Bedel: Aktif Enerji tüketilirken bunun yanında tüketilen Endüktif ve Kapasitif Enerjilere Reaktif Enerji denir.
 • Kompanzasyon: Reaktif Enerji kullanımının yasal cezai sınırları ay sonundaki endüktif enerji, aktif enerji toplamının %20si, kapasitif için %15 idir. Reaktif enerjiyi düşürmek için uygulanan tekniğe Kompanzasyon denir.
 • Fatura Dönemi: Bir takvim ayının ilk günü saat 00:00’da başlayıp aynı ayın son günü saat 24:00’te biten süreyi kapsar, bu aralıktaki okumalar aylık olarak nitelendirilir.
 • PTF (Piyasa Takas Fiyatı): Gün Öncesi Piyasası'na sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesiyle oluşan saatlik elektrik enerjisi fiyatıdır.
 • YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması): EPDK tarafından aylık tahminleri de yayınlanan, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın piyasaya birim maliyet olarak yansıyan ilgili aydaki fiyatı.
 • EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme A.Ş
 • OSOS: Otomatik Sayaç Okuma Sistemi
 • OSOS Limiti: Dağıtım firmalarının ücretsiz modem takabilmeleri için gerekli olan minimum yıllık tüketim miktarı.
 • Ulusal Tarife: Tek Terim Tek Zaman tarifesi
 • Serbest Tüketici: Elektriği perakende firması ile yaptığı ikili anlaşma ile serbest piyasadan tedarik eden tüketici grubu
 • SKTT (Son Kaynak Tedarik Tarifesi) Limiti: Yıllık tüketimi bu limit üzerinde kalan tüketiciler elektrik tedariğini serbest piyasadan yapmak zorundadır.

Yıllık Tüketimine göre;

 • 0 – 1.000.000 kWh arası A Grubu MÜŞTERİ
 • 1.000.000 kWh – 3.000.000 kWh arası B Grubu MÜŞTERİ
 • 3.000.000 kWh ve üstü arası C Grubu MÜŞTERİ sayılacaktır.

Madde 2. Sözleşmenin Konusu ve İş Tanımı
MÜŞTERİ’nin yıllık tüketim miktarı doğrultusunda MÜŞTERİ ……… Grubu kabul edilecektir. MÜŞTERİ ile ELKOM arasında yapılan bu sözleşme kapsamında MÜŞTERİnin elektrik aboneliklerinin OSOS tanımlamalarının yapılarak uzaktan okuma sistemine dahil edilip APOLLO Platformu entegrasyonu sağlanacaktır. Bu Kullanım Koşulları, hizmetimizi kullanımınıza ilişkin kuralları belirler. Bu Kullanım Koşulları kapsamında "Apollo kullanım hakkı", "hizmetimiz" ya da "hizmet" ibareleri, ELKOM tarafından, APOLLO içeriklerinin bulunması ve bu içeriklere erişilmesi için sunulan; tüm özellik ve işlevleri, tavsiye ve incelemeleri, web sitelerimizi, kullanıcı arayüzlerini ve hizmetimizle alakalı tüm içerik ve yazılımları da kapsayan kişiselleştirilmiş hizmeti ifade eder.

Madde 3. ELKOM Tarafından Yerine Getirilecek Hizmetler;
3.1    İş bu sözleşme gereği Apollo Platformu kapsamındaki hizmetler,

Apollo One Yazılımına Dahil Olan Hizmetler

•    Saatlik, günlük, aylık aktif ve reaktif tüketimlerin gösterilmesi
•    Güncel endeks ve ay sonu endekslerinin gösterilmesi 
•    Reaktif tüketiminizi ay sonu endeksine ve bir önceki günün endeksine göre hesaplayıp aylık ve günlük reaktif endüktif ve reaktif kapasitif oranları gösterilmesi
•    Reaktif endüktif ve reaktif kapasitif oran değerleri için alarm tanımlayıp anında SMS ve E-POSTA bildirimi gönderilmesi
•    Ortalama tüketim aşımı bildirimleri gönderilmesi
•    Demand değerleri gösterilmesi
•    Akım, gerilim değerlerinin gösterilmesi
•    Belirli aralıklardaki tüketim verilerinin özel seçim aralığı ile gösterilmesi ve karşılaştırılması
•    Karbon emisyonu gösterilmesi
•    Tüketim verilerinin OSOS kapsamı dahilinde bulutta tutulan verilerin sisteme otomatik yüklenmesi

Apollo Pro Yazılımına Dahil Olan Hizmetler

•    Güncel endeks ve ay sonu endekslerinin sistemde gösterilmesi
•    Saatlik aktif ve reaktif tüketimlerin gösterilmesi
•    Belirli aralıklardaki tüketim verilerinin özel seçim aralığı ile gösterilmesi
•    Tüketim verilerinin OSOS kapsamı dahilinde bulutta tutulan verilerin sisteme otomatik yüklenmesi
•    Enerji fiyatları entegrasyonu (Güncel elektrik fiyatları otomatik gelerek tarifenize ve teriminize uygun elektrik faturanız hesaplanır)
•    Elektrik fatura kontrol modülü (Fatura ay sonunda kesilmesi gereken tutarı gösterir)
•    Elektrik fatura ve tüketim tahmin modülü (Ay sonunda gelecek faturayı tahminler)
•    Reaktif tüketiminizi ay sonu endeksine ve bir önceki günün endeksine göre hesaplayıp aylık ve günlük reaktif endüktif ve reaktif kapasitif oranlarının gösterilmesi
•    Reaktif endüktif ve kapasitif endüktif oran değerleri için tanımlayıp anında SMS ve mail bildirimi gönderilmesi
•    Tüketim ve demand alarm sınır değeri tanımlayıp anında SMS ve mail bildirimi gönderilmesi
•    Dinamik Fatura Hesaplama tablosu ile serbest fatura hesaplayabilme imkanı
•    Akım, gerilim değerleri gösterimi
•    Tarife yönetimi
•    En avantajlı tarife ve terim tespiti
•    AOPTF hesapları
•    PTF Tahminleme, Yekdem Tahminleme, Tüketim Tahminleme

3.2    ELKOM, sözleşme kapsamı içerisinde gerçekleştirdiği işlerde kurum ve kuruluşlara verdiği ya da aldığı ve yaptığı tüm çalışmalar dâhil olmak üzere tüm evrakların kopyasını MÜŞTERİ’e elektronik ortam ya da ELKOM’un seçtiği şekilde iletmekle yükümlüdür.

3.3    ELKOM, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında onaylatılması gereken bilgi, belge ve belgelerden sorumludur. ELKOM’un gerekli bilgi ve belgeleri MÜŞTERİ’den talebi halinde, MÜŞTERİ en geç 3(üç) gün içerisinde bunları ELKOM’a vermekle yükümlüdür. Burada doğacak gecikmelerden ELKOM sorumlu değildir. Bu belgelerin eksik olması halinde sistemden veri çekilemeyeceğini ve programın çalışamayacağını MÜŞTERİ kabul eder. ELKOM bu ve benzeri sebeplerle programın çalışmamasından sorumlu olmayıp ücret iadesiyle yükümlü değildir. 

3.4    Apollo Platformunun doğru bir şekilde hesaplama yapabilmesi için MÜŞTERİ, güncel ve geçmiş dağıtım ve perakende firmalarıyla yaptıkları sözleşmeleri ELKOM’a iletmekle, veya sisteme yüklemekle yükümlüdür. Eksik, yanlış veriler nedeniyle doğacak sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olup, bu ELKOM’un ücret iadesini gerektirmeyecektir.

Kapsadığı bilgilerin, sorgulama ve rapor sonuçlarının doğru ve yayınlandığı tarih itibarıyla güncel olması yönünde gerekli tüm çabalar gösterilmiş olmasına rağmen, Apollo tarafından tahmin edilen avantajlı tarifeler en güncel fiyatlandırmalar için geçerli olup ileriye yönelik tavsiye niteliğinde değildir. Yapılan yönlendirme anlık ve geleceğe yönelik yapay zeka tahminlemesi olup bu tahminleme müşteri tarafından verilen veri ile elde edilmektedir. Bu verilerin hatalı, gerçeğe aykırı olması hali ile anlık piyasa değişiklikleri, dağıtım şirketlerinin güncellemeleri, kotaları gibi nedenlerle meydana gelecek değişikliklerden Elkom Enerji ve Yazılım Teknolojileri A.Ş. sorumlu değildir.

Tavsiye edilen tarife ve terimin Ulusal Fiyat tahminleri, Piyasa Takas Fiyatı ve Yekdem Fiyatlandırmalarının, dağıtım firmasının fiyat değişikliklerinin sabit olmaması ve öngörülememesi sebebi ile meydana gelebilecek farklı faturalandırmalardan Elkom Enerji ve Yazılım Teknolojileri A.Ş. sorumlu değildir. Tavsiye edilen dağıtım firmalarındaki elektrik iletim kesilmeleri, aksamaları, voltaj değişikliklerinden Elkom Enerji ve Yazılım Teknolojileri A.Ş. sorumlu değildir. Apollo Dijital Enerji Sistemleri® 'nın sahibi Elkom Enerji ve Yazılım Teknolojileri A.Ş. yazarları ve editörleri, bu bilgi kaynağının kullanımından ve içeriğindeki enerji fiyatları ile Enerji Piyasası düzenlemeleri ve fiyatlandırmalarında olabilecek her türlü hatadan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 4. Ücretlendirme ve Abonelik

4.1 Ücretlendirme

Apollo fiyatlandırmaları web sitesinde belirtilen güncel fiyatlar olup tek seferlik ödeme veya aylık abonelik şeklinde Apollo yazılımlarını kullanım hakkı satın alabilirsiniz.

4.2. Abonelik Detayları 

Apollo üyeliğiniz, sonlandırılıncaya kadar devam eder. Apollo hizmetini kullanabilmek için İnternet erişimine ve elkomteknoloji.com sitesini destekleyen bir cihaza sahip olmalı ve bize bir veya birden fazla Ödeme Yöntemi sunmalısınız. “Ödeme Yöntemi”, zaman zaman güncelleyebileceğiniz ve hesabınız üzerinden bir üçüncü taraf aracılığıyla ödemeyi de içerebilecek, mevcut, geçerli, tanınan bir ödeme yöntemi anlamına gelir. Üyeliğinizi fatura kesim tarihinden önce iptal etmediğiniz sürece, tarafımıza bir sonraki faturalama döneminin Abonelik ücretini seçtiğiniz Ödeme Yöntemi üzerinden tahsil etme yetkisi vermiş olursunuz (bkz. "Abonelik İptali").

Elkom Çözüm Ortakları veya diğer üçüncü taraflarca kendi ürünleri veya hizmetleri ile bir arada sunulan Apollo abonelikleri dâhil olmak üzere, birkaç farklı abonelik planı sunabiliriz. Apollo, bu gibi üçüncü taraflarca sunulan ürünlerden veya hizmetlerden sorumlu tutulamaz. Bazı abonelik planları, hizmete kaydolduğunuz sırada veya size sunulan diğer iletişimlerde açıklanacak farklı koşullara ve sınırlandırmalara sahip olabilir. Apollo üyeliğinize dair bilgilere, https://login.elkomteknoloji.com/ web sitesini ziyaret edip giriş yaparak sayfanın üst kısmında, profil adınızın altında bulunan "Hesabım" bağlantısı aracılığıyla erişebilirsiniz. Satın almış olduğunuz Ürün paketlerinde belirtilen süre boyunca Apollo hizmetlerini kullanım hakkı elde edersiniz. Bu süre sonunda Apollo kullanım hakkınız bitmiş sayılır ve yeni bir ürün paketi seçimi yaparak ödeme gerçekleştirilene kadar Apollo hizmetlerini kullanım hakkınız sona erer.

4.3. Faturalama ve Abonelik İptali

4.3.1. Faturalama Dönemleri

Apollo hizmetinin Abonelik ücreti ve hizmeti kullanımınıza bağlı ortaya çıkabilecek vergi ve olası işlem ücretleri gibi diğer tüm masraflar, "Hesap" sayfasında belirtilen belli ödeme tarihinde, seçtiğiniz Ödeme Yöntemi üzerinden tahsil edilecektir. Faturalama döneminizin uzunluğu, hizmete kaydolduğunuzda seçtiğiniz abonelik türüne bağlı olacaktır. Ödeme Yönteminizin onaylanamaması, abonelik planınızı değiştirmeniz ya da ücretli üyeliğinizin söz konusu aya dâhil olmayan bir günde başlaması gibi durumlarda ödeme tarihinizde değişiklikler yaşanabilir. Bir sonraki ödeme tarihinizi görmek için elkomteknoloji.com web sitesini ziyaret edip "Hesabım" sayfasındaki "Ödemeler" bağlantısına tıklayın. Abonelik veya hizmetle ilgili ücretlere dair Ödeme Yönteminizi, hesap açtığınız anda yaklaşık bir aya kadar süreyle hizmet almanıza izin vermek de dahil olmak üzere, çeşitli yöntemlerle onaylayabiliriz. 

4.3.2. Ödeme Yöntemleri

Apollo hizmetini kullanabilmek için bir veya birden fazla Ödeme Yöntemi sunmalısınız. Birincil Ödeme Yönteminizin reddedilmesi veya abonelik ücretinizin ödemesi için artık kullanılamaması durumunda, hesabınızla ilişkilendirilmiş herhangi bir Ödeme Yöntemi üzerinden ücret almamız için bize yetki vermiş sayılırsınız. Böyle bir durumda, tahsil edilmeyen tutarlardan sorumlu olmaya devam edersiniz. Ödeme yöntemi geçerlilik tarihinin sona ermesi, yeterli bakiye olmaması veya başka nedenlerden dolayı ödemenin başarıyla gerçekleşmemesi ve hesabınızı iptal etmemeniz halinde, abonelik ücretini geçerli bir Ödeme Yönteminden tahsil edinceye kadar hizmetimize erişiminizi askıya alabiliriz. Bazı Ödeme Yöntemleri'ni kullanmanız hâlinde sağlayıcı kuruluş, tarafınızdan Ödeme Yönteminizin işlenmesiyle alakalı dış işlem ücreti gibi çeşitli masraflar tahsil edebilir. Yerel vergi tutarları kullanılan Ödeme Yöntemi'ne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için Ödeme Yöntemi hizmet sağlayıcınızla görüşün. Kredi kartı bilgilerinizden sadece adınız ve soyadınız saklanır. Başka hiçbir bilgi elkomteknoloji.com bünyesinde saklanmaz. Ödeme ekranları ile bankalar arasındaki kredi kartı bilgisinin de dâhil olduğu veri alışverişi, tamamen şifrelenmiş bir trafik ile iletiliyor. Kredi kartıyla yaptığınız alışverişlerde kişisel bilgilerinizi girdiğiniz her sayfada, güvenliğiniz için son teknolojiler kullanılıyor. Her tarayıcının altında bulunan anahtar, buna işarettir. Kullanıcılara kredi kartı, bankamatik ve sanal kartlarla birlikte Iyzico uygulamaları ile hızlı ve güvenli ödeme yapmaları sağlanır. Kullanıcılar, bankaların güvenli ödeme altyapısı “3D Secure Sistemi”’ni kullanabilir. ELKOM, kullanıcılarından e-posta yoluyla kredi kartı ve şifre bilgilerini kesinlikle talep etmez.

4.3.3. Ödeme Yöntemlerinizi Güncelleme

Ödeme Yöntemlerinizi edip "Hesabım" sayfasındaki "Ödemeler" sayfasından güncelleyebilirsiniz. Ödeme Yöntemlerinizi, ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından verilen bilgileri kullanarak da güncelleyebiliriz. Herhangi bir güncellemenin ardından, geçerli Ödeme Yöntem(ler)i üzerinden ücret almaya devam etmemiz için bize yetki vermiş sayılırsınız.

4.3.4. Abonelik İptali

Apollo üyeliğinizi dilediğiniz zaman iptal edebilir ve faturalama döneminizin sonuna kadar Apollo hizmetinden faydalanmaya devam edebilirsiniz. İlgili yasaların izin verdiği ölçüde ödemelerin iadesi yoktur ve tarafımızca tamamlanmamış Abonelik dönemleri ya da kullanılmamış Apollo hizmetleri için iade ya da kredi tanımlaması yapılmamaktadır. Üyeliğinizi iptal etmek için, "Hesabım" sayfasına gidin ve iptal işlemlerine yönelik talimatları izleyin. Üyeliğinizi iptal etmeniz halinde, hesabınız mevcut faturalama döneminizin sonunda otomatik olarak kapanacaktır. Hesabınızın ne zaman kapanacağını görmek için, "Hesabım" sayfasındaki "Ödemeler" kısmına tıklayın. 

4.3.5. Ücret ve Abonelik Planı Değişiklikleri

Apollo abonelik ücretleri ürünlere ve yıllık tüketiminize göre değişebilir. Abonelik planlarımızda ve ürünlerimizin ücretinde zaman zaman değişiklik yapabilir, bazı özellikleri ekstra ücretlendirmeye tabii tutabiliriz. Ancak yapılan herhangi bir ücret değişikliği veya abonelik planınızdaki değişiklikler, tarafınıza bildirim yapılmasını takiben geçerli olacaktır.

Madde 5. Diğer Hükümler

MÜŞTERİ tarafından; İşlemlerin takibi ile ilgili olarak; ilgili elektrik dağıtım şirketi ve diğer mercilerde kontrol, takip ve işlemlerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulması halinde ELKOM firmaya vekalet ve/veya yetki belgesi verilmesi gerekmesi halinde, MÜŞTERİ 3 gün içinde bunu ELKOM’a iletmekle yükümlüdür. Burada doğacak gecikmelerden ELKOM sorumlu değildir. Bu belgelerin eksik olması halinde sistemden veri çekilemeyeceğini ve programın çalışamayacağını MÜŞTERİ kabul eder. ELKOM bu ve benzeri sebeplerle programın çalışmamasından sorumlu olmayıp ücret iadesiyle yükümlü değildir. 

5.1    Tedarikçi değişikliği hallerinde tedarikçi tarafından istenilecek teminat mektubu ve bir önceki tedarikçiye verilmiş olan teminat mektubu maliyetleri yazılım tahmin ve önerilerine dahil olmayıp bu geçişlerin maliyetleri tahmin niteliğindeki fiyatlandırmalara dahil değildir. Bu nedenle Elektrik Dağıtım Firmasından ve Elektrik Tedarik firmasından Teminat mektubu değişikliği bedellerinden ELKOM sorumlu değildir. 

5.2 İşletmenizde yapılacak tüketimi etkileyecek güç değişikliklerinden ve bu durumlardan kaynaklanan tüketim ve demand artışı sebebiyle yapılan tahmin farklılıklarından ve tahminler sebebiyle doğan zarardan ELKOM sorumlu değildir. Tüketimi ve fiyatlandırmayı belirleyen verilerin açıklaması 3. maddede yapılmış olup, bu verilerdeki değişikliklerin tahmini değerleri değiştireceği MÜŞTERİ’ye ELKOM tarafından açıklanmıştır.

5.3     Savaş, sel baskını, doğal afet, olağanüstü hal, deprem, salgın hastalık, dağıtım firmalarından kaynaklı elektrik kesintileri, veri akışında aksaklık, ulusal ya da bölgesel internet kesintileri gibi vb. sebepler mücbir sebep sayılacak olup bu nedenlerle kaynaklanacak sistemsel gecikme ya da sistemsel sorunlardan dolayı ELKOM sorumlu olmayacaktır.

5.4    ELKOM, mücbir sebeplerden kaynaklanan hatalı veya eksik veri gösterilmesinden dolayı sorumlu değildir. Çeşitli sebeplerle sistemi geçici olarak askıya alma, güncellemelerde bulunma haklarını saklı tutar. Bu nedenlerle MÜŞTERİ’nin sisteme erişememesinden ELKOM sorumlu değildir. ELKOM bu ve benzeri sebeplerle programın çalışmamasından sorumlu olmayıp ücret iadesiyle yükümlü değildir.

5.5     ELKOM, dağıtım firmalarının, EPDK’nın, OSOS sisteminin ve MÜŞTERİ’in teknik malzemelerinin verileri ile bağlı olup bu verilerdeki hatalardan kaynaklanacak tahminleme sonuçların doğruluğunu garanti etmez. Bu sistemlerdeki erişim sorunlarından ötürü sistemsel duraklamalar olabileceğini MÜŞTERİ kabul eder. ELKOM bu ve benzeri sebeplerle programın çalışmamasından sorumlu olmayıp ücret iadesiyle yükümlü değildir.

5.6    Kapsadığı bilgilerin, sorgulama ve rapor sonuçlarının doğru ve yayınlandığı tarih itibarı ile güncel olması yönünde gerekli tüm çabalar gösterilmiş olmasına rağmen, yazılım tarafından önerilen, tahmin edilen avantajlı tarifeler en güncel fiyatlandırmalar için geçerli olup ileriye yönelik tavsiye niteliğinde değildir. Yapılan yönlendirme anlık ve geleceğe yönelik yapay zeka tahminlemesi olup bu tahminleme müşteri tarafından verilen veri ile elde edilmektedir. Anlık piyasa değişiklikleri, dağıtım şirketlerinin güncellemeleri, SKT limitleri gibi nedenlerle meydana gelecek değişikliklerden ve tahminlerin sapmasından ELKOM sorumlu değildir. Apollo tahminleri yönünde alınan aksiyonlar sebebiyle MÜŞTERİ’in görebileceği zarardan ELKOM sorumlu tutulamaz. Apollo yazılımı sadece tahmin niteliği taşır, yasal bağlayıcılığı bulunmaz.

5.7 Tahmin edilen tarife ve terimin Ulusal Fiyat tahminleri, Piyasa Takas Fiyatı ve Yekdem fiyatlandırmalarının, dağıtım firmasının fiyat değişikliklerinin sabit olmaması ve öngörülememesi sebebi ile meydana gelebilecek farklı faturalandırmalardan ELKOM sorumlu değildir. ELKOM, bu bilgi kaynağının kullanımından ve içeriğindeki enerji fiyatları ile Enerji Piyasası düzenlemeleri ve fiyatlandırmalarında olabilecek hatalardan sorumlu tutulamaz.

İşbu SÖZLEŞME, TARAFLAR arasında akdedilmiş olan önceki ABONELİK SÖZLEŞMESİ / SÖZLEŞMELERİ'nin yerine geçer. Ancak işbu SÖZLEŞME, TARAFLAR'ın önceki ABONELİK SÖZLEŞMESİ / SÖZLEŞMELERİ'nden kaynaklanan ve işbu SÖZLEŞME ile süregelen başta MÜŞTERİ olunan tarifeye ilişkin özel yükümlülükleri ile alacak (faiz ve diğer fer'ileriyle birlikte) ve dava hakları olmak üzere haklarını ve / veya yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Bu sözleşmeyi onaylarken Apollo’nun tanımlanacağı tesisatın bağlı olduğu firmanın yetkilisi olduğunuzu, firma adına Apollo yazılımı satın almaya dair yetkiniz olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu sözleşme TARAFLAR’ca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve TARAFLAR’dan herhangi biri tarafından feshedilmediği, sözleşme ve yasal ve idari düzenlemelerdeki sona erme halleri gerçekleşmediği sürece yürürlükte kalır. 

MÜŞTERİ, işbu SÖZLEŞME'de hüküm bulunmayan hallerde, ELKOM’nin düzenleme, uygulama, usul ve esaslarının geçerli olduğunu kabul eder.

Madde 6. Gizlilik

6.1    Gizli Bilginin Tanımı
6.1.1. Gizli bilgi ifşa eden tarafın kendisi, işçileri, acentaları, ÇÖZÜM ORTAKLARI ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acentaları, ÇÖZÜM ORTAKLARI ya da çalışanlarına açıklanan her türlü fikir, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve tarafların arasındaki ticari ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, taraflardan herhangi birinin diğerine verdiği tüm teklif ve/veya talepler ve bunların içerikleri, nihai müşteri bilgileri ve konuşma bilgileri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul edilir.
6.1.2. MÜŞTERİ tarafından Apollo verilerinin ve tahminlerinin 3. Kişiler ile paylaşılması gizli bilginin ihlali sayılacaktır.

6.2    Gizli Bilginin Korunması
Taraflar bu gizli bilgiyi 7.3.e’de belirtilenler hariç;
a)    büyük bir gizlilik içinde korumayı,
b)    işbu bilgiyi herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi,
c)    doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Sözleşme Süresi zarfınca ve/veya işbu Sözleşmenin feshi ya da sona ermesi halinde dahi ELKOM 6.3’de belirtilenler hariç, Hizmetlere, MÜŞTERİ’e, MÜŞTERİ’in faaliyetlerine, işbu Sözleşme’nin nitelik ve yerine getirilmesine yönelik, MÜŞTERİ ve Bağlı Ortaklıklarına ait yazılı, sözlü, kaydi veya görsel formatta tüm bilgi, veri ve materyalleri (“Gizli Bilgiler”) gizli tutacak ve MÜŞTERİ ’in önceden yazılı izni olmaksızın, hizmetlere yönelik olan amaçlar haricinde herhangi bir amaç için kullanmayacak, ifşa etmeyecek ve MÜŞTERİ’nin yazılı onayı haricinde herhangi bir kişi, idare, kurum/kuruluş ve/veya üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır. ELKOM kendi Gizli Bilgileri’ni korumakta gösterdiği özenin aynısını MÜŞTERİ‘ in Gizli Bilgileri’ni korumakta da göstermeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.3    Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler
a)taraflardan birince gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden bilinen bilgiler, 
b)taraflardan birinin kusuru söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler,
c)Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler. 
d)Alan Tarafa, herhangi bir ifşa kısıtlaması getirilmeksizin üçüncü taraflarca verilmiş olan; veya İfşa Eden Tarafça herhangi bir gizlilik hükmüne tabi olmaksızın üçüncü taraflara ifşa edilmiş olan; veya İfşa Eden Tarafça sağlanan Gizli Bilgelere erişimi bulunmaksızın, Alan Tarafın herhangi bir çalışanı tarafından bağımsız olarak geliştirilen; veya İfşa Eden Tarafın usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş bir görevlisi tarafından verilen yazılı onay kapsamında gizli tutulma zorunluluğu ortadan kalkmış olan; bilgiler gizli bilgi tanımına dahil edilmezler.
e) Apollo yazılımının ihtiyaç duyduğu tüketim verileri, sektör bilgisi, sektör ihtiyacından doğan hammadde tüketim bilgisi, tesis metrekare bilgisi, müşteri sayısı, oda sayısı, anlaşmış olduğu tedarikçi firma, elektrik faturasındaki bilgiler, faturalandırma bilgileri ELKOM için gizli bilgi sayılmayacaktır. Bu bilgilerin ELKOM tarafından, ÇÖZÜM ORTAKLARI, işçileri, acentaları, bağlı ortaklıklar, dağıtım firmaları, perakende firmaları, ve diğer müşteriler ile paylaşılması gizli bilginin ihlali sayılmayacak olup, ELKOM’un idari, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. MÜŞTERİ isminin ÇÖZÜM ORTAĞI ile paylaşılması gizli bilgi sayılmayıp ELKOM’un idari, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. 


6.4    Gizli Bilgilerin Mülkiyeti
Taraflardan her biri gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa edilmesinin ifşa eden tarafa herhangi bir hak vermeyeceğini kabul eder. Yine her bir taraf, diğerinin gizli bilgisinin ticari sırları içerdiğini ve karşı tarafa ticari sırlarını vermek gibi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Taraflardan hiçbiri gizli bilgisinin tamlığı, doğruluğu, kesinliği hakkında bir garanti veremez. ELKOM, MÜŞTERİ tarafından platformda yapılan firma bilgileri, sözleşme detayları, bildirim ayarları, kullanıcı adı ve şifre değişimlerinden sorumlu değildir. ELKOM hukuki ve ahlaki değerleri dikkate alarak her türlü tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını kullanıcılara yollayabilir. Yazılımın, veritabanlarının ve dokümantasyonun tüm hakları ELKOM’a aittir. İş bu sözleşme, MÜŞTERİ’e hiçbir şekilde fikri mülkiyet hakkı vermez.

6.5    Alınması Gereken Önlemler
Eğer taraflardan biri diğerinin gizli bilgisi hakkında yetkisiz bir ifşanın varlığına kusurlu ya kusursuz olarak yol açtığından haberdar olursa karşı tarafı derhal ve yazılı olarak bu yetkisiz ifşa hakkında bilgilendirir ve karşı tarafın bu sebeple maruz kalacağı zararları azaltmak için elinden gelen tüm gayreti gösterir. Mağdur olan taraf gerek kendiliğinden, gerekse karşı tarafın bildirimi üzerine bu ifşanın varlığını öğrenmesinden itibaren kanunlarda belirtilen tüm yollara başvurabilir. Kusurlu olan İfşa eden taraf karşı tarafın bu sebeple maruz kaldığı kesinleşmiş bir yargı kararına dayanan tüm doğrudan zarar ve ziyanı karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, web tabanlı Apollo Yazılımı giriş bilgilerini platforma erişim yetkisi olmayan kimseyle paylaşmayacaktır. Apollo yazılımının üretim ve satış hakkı ELKOM.'a aittir, Türk Ceza Kanunu ile koruma altına alınmış olup, izinsiz olarak kopyalanması veya her ne şekil ve surette olursa olsun lisansız olarak kullanılması bu kanunlara göre suç teşkil eder. Bu nedenle yazılım ve web siteleri, herhangi bir şekilde kopyalanamaz, değiştirilemez, kiralanamaz, satılamaz, transfer edilemez; yazılım ve veritabanları tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulamaz; ekran görüntülerinden ve veritabanlarından kısmen dahi olsa veriler başka veritabanlarına aktarılamaz; başka yazılımların, internet sitelerinin, başvuru kaynaklarının ve benzerlerinin geliştirilmesinde kullanılamaz.

6.6    Gizli Bilginin İadesi
Tüm gizli bilgiler taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da sözleşmenin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir. Taraflar arasında bu hususta ileride doğacak iş ilişkileri müzakere edilip uygulanacak ayrı bir sözleşmenin konusunu oluşturur. Bu sözleşme haricindeki imzalanabilecek diğer hizmet sözleşmeleri nedeniyle bu sözleşmenin gizliliği ihlal edilmeyecektir. Taraflardan hiçbiri, kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz ve ifşa edemez. Ayrıca görsel ya da yazılı medya aracılığıyla karşı tarafı referans olarak gösteremez ya da reklam aracı olarak kullanamaz.
Yukarıda ifade edilen sır saklama yükümlülüklerinin tek istisnası karşı tarafın yazılı izni ile söz konusu bilgilerin açıklanmasıdır.

MÜŞTERİ, SÖZLEŞME altında hak ve yükümlülüklerinin başlama ve bitiş tarihleri, HİZMET kullanım süresi ve ücretleri ile diğer borçların belirlenmesi ve diğer anlaşmazlık hallerinde bir itirazda bulunursa, söz konusu itiraz ELKOM’nin evrak kayıtları, bilgisayarda ve elektronik ortamda saklanan kayıtları, ses kayıtları ve benzeri kayıtlarla karşılaştırılacaktır. MÜŞTERİ'nin itirazı ile ELKOM kayıtlarının birbirini tutmaması halinde, ELKOM kayıtları esas alınacaktır. MÜŞTERİ, ELKOM tarafından kayda alınmış her türlü evrak kayıtları, bilgisayarda ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar ve ses kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca delil teşkil edeceğini ve çağrı merkezi ve internet üzerinden yapmış olduğu işlemlere ilişkin kayıtların tüm yargı organlarında geçerli delil olacağını ve söz konusu kayıtları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların, yargı yoluyla çözümünde hizmetin sunulduğu yerdeki Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların, İşbu SÖZLEŞME'yi imzalayan MÜŞTERİ’nin tüketici olması durumunda SÖZLEŞME'den veya SÖZLEŞME kapsamına giren HİZMETLER'den kaynaklanan ve MÜŞTERİ ile ELKOM arasında ortaya çıkacak bütün uyuşmazlıkların giderilmesinde ELKOM tarafından ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Tüketici Şikayetleri Çözüm Mekanizması kapsamında uzlaşma sağlanamazsa, her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilafarda MÜŞTERİ'nin yerleşim yerlerindeki Tüketici Hakem Heyetlerine, söz konusu değerin üzerindeki ihtilafarda ise ikametgahlarının bulunduğu yer Tüketici Mahkemelerine ve icra dairelerine başvurulabilecektir.
MÜŞTERİ, ödemeye ilişkin yükümlülüklerini adresine yapılan yazılı bildirimden sonra bildirim ile belirtilen süre içerisinde yerine getirmediği takdirde, ELKOM, borcu hukuki yollarla tahsil etme, HİZMETLER'i kısıtlama, durdurma ve işbu SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak yazılı bildirimle feshetme hakkına sahiptir.
Herhangi bir faturaya ait alacağın ELKOM tarafından tahsili, MÜŞTERİ’nin daha önceki fatura dönemlerine ait ödenmemiş borçlarının ifa ve ibra edildiği anlamına gelmeyecektir. MÜŞTERİ, önceki dönemlere ait ücretlendirilmemiş hizmet bedelleri ile sair bedellerin sonraki dönem faturalarına yansıtılabileceğini kabul eder.
MÜŞTERİ tarafından fatura tutarının son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde, ELKOM, son ödeme tarihinden itibaren asgari 8 (sekiz) gün içerisinde hizmetin sunumunu MÜŞTERİ yi bilgilendirerek durdurmaya ve sözleşmeyi tek taraflı yazılı bildirimle feshetmeye yetkilidir. 
Faturaya itirazlar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı ile yapılır. Faturaya yapılacak olan itirazlar ödemeyi durdurmaz. ELKOM bu nedenle geciken ödemeye, son ödeme tarihinden itibaren faiz uygulama hakkı saklıdır. ABONE’nin itirazı haklı bulunursa, itirazlı kısma ilişkin yapılan nakdi ödeme tutarı MÜŞTERİ’nin tercihine göre bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir veya MÜŞTERİ’nin banka hesabına, söz konusu işlem için gerekli bilgi ve belgeleri (kimlik, banka hesap numarası, kredi kart numarası vb) sunmasından sonra iade edilir. Tüm İade talepleri haklı bir şüpheye dayanarak inceleme altına alınabilir, MÜŞTERİ’den ek belge, evrak talep edilebilir.

Elkom Enerji ve Yazılım Teknolojileri A.Ş., Apollo Dijital Enerji Sistemleri® Web Tabanlı Enerji İzleme Ve Tarifelendirme Bilgi Kaynağı’nda bulunan veri tabanlarını, sorgulama ve raporlama modüllerini gerekli gördüğü durumlarda yazılımdan çıkartma, güncelleme dışı bırakma ve ayrı bir yazılım olarak hazırlama konusunda her türlü hakkını saklı tutar.

Apollo Dijital Enerji Sistemleri® kurulum sonrasında lisanslama için Apollo Dijital Enerji Sistemleri® Kullanıcı Portalı'na kayıtlı olmayı gerektirir. Kullanıcıların lisanslama işlemi için bu portaldan kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir. Güncelleme işlemleri için yazılım Apollo Dijital Enerji Sistemleri® internet sitelerine bağlanır, güncelleme işlemleri için kullanıcının bilgileri hiç bir şekilde aktarılmaz. Güncelleme ve kullanıcı kayıt işlemleri sırasında, kullanıcı bilgisayarı ile internet servis sağlayıcılar ve Apollo Dijital Enerji Sistemleri® 'nın internet sitesi arasında internet bağlantısı kurulurken oluşabilecek problemler ve sorunlardan Elkom Enerji ve Yazılım Teknolojileri A.Ş. sorumlu değildir.  Bu bilgisayar yazılım ürününün üretim ve satış hakkı Elkom Enerji ve Yazılım Teknolojileri A.Ş.'ye aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu; 4630 sayı ve 21.02.2001 kabul tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun ve 5237 sayı ve 26/09/2004 kabul tarihli Türk Ceza Kanunu ile koruma altına alınmış olup, izinsiz olarak kopyalanması veya her ne şekil ve surette olursa olsun lisansız olarak kullanılması bu kanunlara göre suç teşkil eder. Bu nedenle yazılım ve web siteleri, herhangi bir şekilde kopyalanamaz, değiştirilemez, kiralanamaz, satılamaz, transfer edilemez; yazılım ve veritabanları tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulamaz; ekran görüntülerinden ve veritabanlarından kısmen dahi olsa veriler başka veritabanlarına aktarılamaz; başka yazılımların, internet sitelerinin, başvuru kaynaklarının ve benzerlerinin geliştirilmesinde kullanılamaz. Apollo Dijital Enerji Sistemleri® yazılımı abonelik sistemi ile hizmet sunar. 

Abonelik süresi dolduğunda kullanıcının lisans hakkı sona erer ve yazılıma online erişimleri sona ererek kullanım dışı kalır. Yazılımın, veritabanlarının ve dokümantasyonun tüm hakları Elkom Enerji ve Yazılım Teknolojileri A.Ş.'ye aittir. İş bu sözleşme, müşteriye hiçbir şekilde fikri mülkiyet hakkı vermez. Yazılımın kurulması ile mevcut fiyatlandırma politikası uyarınca bir veya birden fazla tesisat için enerji izlemesi ve tahminlemeler yapılır.
Elkom Enerji ve Yazılım Teknolojileri A.Ş., hukuki ve ahlaki değerleri dikkate alarak her türlü tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını kullanıcılara yollayabilir.
Yazılıma online erişen her kişi bu kuralları kabul etmiş sayılır.
Elkom Enerji ve Yazılım Teknolojileri A.Ş.
Apollo Dijital Enerji Sistemleri®, Elkom Enerji ve Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin tescilli markasıdır.